|

pl

FOREX

pl-24.net
   „ EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA   

   

 
Home ... K ... Key Currency – waluta główna ...
 
 

Key Currency – waluta główna

Key Currency – waluta główna, termin ten oznacza walutę, w której wyrażana jest określona transakcja międzynarodowa lub walutę wykorzystywaną do ustalenia kursu wymiany dla określonej pary walut. Waluta główna (key currency) jest zazwyczaj walutą stabilnego, rozwiniętego kraju – na przykład może nią być dolar amerykański, waluta Stanów Zjednoczonych. Banki centralne posiadają zazwyczaj waluty główne w rezerwie (rezerwy walutowe krajów).

W ramach polityki fiskalnej kraje o mniejszych gospodarkach lub o gospodarkach, które nie mają dużego znaczenia międzynarodowego, czasami wiążą kurs wymiany swojej waluty z walutą państwa, które jest ich głównym partnerem handlowym. Niektóre banki centralne krajów rozwijających się mogą zdecydować się na usztywnienie kursu wymiany waluty względem jakiejś waluty głównej, aby ustabilizować swoją politykę fiskalną oraz w celu podniesienia wiarygodności własnej gospodarki.

 

Notowania:

 
 

Słownik:

GTC

GTC Good till Cancelled - zlecenie ważne do odwołania, zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.

 

Aprecjacja

Aprecjacja w znaczeniu ogólnym to wzrost ceny towaru lub dobra. Określenie to jest przede wszystkim używane w odniesieniu do wzrostu wartości waluty jednego kraju względem waluty innego kraju. Np. aprecjacja euro względem złotego oznacza wzrost wartości euro w stosunku do wartości złotego. Aprecjacja danej waluty oznacza wzrost jej siły nabywczej w międzynarodwej wymianie handlowej.

Aprecjacja danej waluty niesie za sobą wiele skutków dla gospodaki każdego państwa - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do poztywnych efektów wzrostu waluty danego kraju zaliczyć można spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, czy też wzbogacenie się danego społeczeństwa - głównie na skutek tego, że wzrasta siła nabywcza wynagrodzeń spełeczeństwa. Silna waluta i wzrost jej wartości może jednak mieć także negatywne skutki dla danej gospodarki. Eksport gospodarki, której waluta rośnie staje się mniej konkurencyjny na tle innych gospodarek, wzarastają także koszty pracy. Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja, a więc spadek wartości waluty danego kraju.

 

High/Low

High/Low - kurs najwyższy/najniższy, zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.

 

Reklama:

Komputery programy, sprzęt, technologie, gry, serwisy, download
Finanse informacje, finanse osobiste, konta, lokaty, kredyty, giełda
Biznes gospodarka, informacje, finanse, giełda, firma, konta, rynek
Ezoteryzm zodiak, horoskop, chiromancja, tarot, wiedza, zdrowie
 

Informacje:

Katalogi PL:

    mapastron.pl

    mapafirm.biz

System:

System: Linux n
PHP: 5.6.33
MySQL: 10.1.30-MariaDB
Czas: 12:27
Pamięć podręczna: Włączono
GZIP: Włączono

Yourinfo:

CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


IP: 50.19.34.255


Your host:

ec2-50-19-34-255.compute-1.amazonaws.com


         No proxy found


    ^ top

Jest 5 użytkowników online

Odwiedzin dziś: 318

Odwiedzin wczoraj: 831

Odwiedzin wszystkich: 1320004

Page loading 0.2019 sek.