|

pl

FOREX

pl-24.net
   „ EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA   

   

 
Home ... F ... Free market - wolny rynek ...
 
 

Free market - wolny rynek

Gospodarka rynkowa oparta na działaniach popytu i podaży z małą bądź żadną kontrolą centralną/rządową. Gospodarka wolnorynkowa to wyidealizowana forma gospodarki rynkowej, w której sprzedający i kupujący mogą zawierać dowolną ilość transakcji (kupna/sprzedaży/wymiany) w oparciu o dwustronnie zaakceptowaną cenę bez jakiejkolwiek interwencji państwa w postaci podatków, regulacji lub pomocy.
Na rynkach finansowych towarem wolnorynkowym są papiery wartościowe, które handlowane są na masową skalę i których cena nie jest uzależniona od dostępności tychże papierów wartościowych. Na rynku walutowym forex, wolny rynek istnieje tam, gdzie stopy wymiany nie są sztywnie kontrolowane przez bank centralny (rząd) i rosną oraz maleją dowolnie w zależności od popytu i podaży danej waluty.

W bardzo uproszczony sposób, gospodarka wolnorynkowa to zbiorowe określenie wielu różnych transakcji zachodzących w społeczeństwie. Każda transakcja jest dobrowolną umową pomiędzy dwiema stronami co do ceny i przedmiotu wymiany – a to może być dowolne dobre lub usługa. W rzeczywistości wolne rynki nie istnieją, gdyż praktycznie zawsze w każdej transakcji uczestniczy państwo – czy to w formie podatków (np. VAT), czy to w formie regulacji, kontroli cen itp. Gospodarka wolnorynkowa nie funkcjonuje jako dziedzina ekonomii. Jest to raczej forma politycznego lub ideologicznego określenia punktu widzenia na gospodarkę i kierunku, w którym zmierza dana gospodarka.

 

Notowania:

 
 

Słownik:

GTC

GTC Good till Cancelled - zlecenie ważne do odwołania, zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.

 

Aprecjacja

Aprecjacja w znaczeniu ogólnym to wzrost ceny towaru lub dobra. Określenie to jest przede wszystkim używane w odniesieniu do wzrostu wartości waluty jednego kraju względem waluty innego kraju. Np. aprecjacja euro względem złotego oznacza wzrost wartości euro w stosunku do wartości złotego. Aprecjacja danej waluty oznacza wzrost jej siły nabywczej w międzynarodwej wymianie handlowej.

Aprecjacja danej waluty niesie za sobą wiele skutków dla gospodaki każdego państwa - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do poztywnych efektów wzrostu waluty danego kraju zaliczyć można spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, czy też wzbogacenie się danego społeczeństwa - głównie na skutek tego, że wzrasta siła nabywcza wynagrodzeń spełeczeństwa. Silna waluta i wzrost jej wartości może jednak mieć także negatywne skutki dla danej gospodarki. Eksport gospodarki, której waluta rośnie staje się mniej konkurencyjny na tle innych gospodarek, wzarastają także koszty pracy. Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja, a więc spadek wartości waluty danego kraju.

 

High/Low

High/Low - kurs najwyższy/najniższy, zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.

 

Reklama:

Komputery programy, sprzęt, technologie, gry, serwisy, download
Finanse informacje, finanse osobiste, konta, lokaty, kredyty, giełda
Biznes gospodarka, informacje, finanse, giełda, firma, konta, rynek
Ezoteryzm zodiak, horoskop, chiromancja, tarot, wiedza, zdrowie
 

Informacje:

Katalogi PL:

    mapastron.pl

    mapafirm.biz

System:

System: Linux n
PHP: 5.6.33
MySQL: 10.1.30-MariaDB
Czas: 12:26
Pamięć podręczna: Włączono
GZIP: Włączono

Yourinfo:

CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


IP: 50.19.34.255


Your host:

ec2-50-19-34-255.compute-1.amazonaws.com


         No proxy found


    ^ top

Jest 5 użytkowników online

Odwiedzin dziś: 317

Odwiedzin wczoraj: 831

Odwiedzin wszystkich: 1320003

Page loading 0.3639 sek.